Náš lidský duch

100 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 72
ISBN: 0-7363-1656-6

Bible zjevuje, že člověk je třísložková bytost mající ducha, duši a tělo. Člověk si duchem uvědomuje Boha a je schopen navázat styk s trojjediným Bohem, přijmout ho a klanět se mu. Kdyby člověk ducha neměl, nebyl by schopen spojení s Bohem. V našem duchu jsme se znovu narodili; v našem duchu jsme byli obživeni; v našem duchu přebývá Bůh; v našem duchu se připojujeme k Pánu a v našem duchu se dotýkáme Boha a klaníme se mu. Malachiáš 2,15-16 nás vybízí, abychom střežili svého ducha. Ve svém každodenním křesťanském životě musíme chodit a mít celé své bytí podle svého ducha. V duchu se klaníme Bohu, máme společenství s ostatními a jsme naplňováni Duchem. V duchu se radujeme z Krista a jeho svěžesti, líbeznosti, oživení a zaopatření. Dnes vyvstala veliká potřeba, aby všechny Pánovy děti byly lidmi, kteří chodí a žijí podle svého ducha.