Witness Lee

Witness Lee se narodil roku 1905 v severní Číně a vyrůstal v křesťanské rodině. V devatenácti letech byl plně uchvácen pro Krista a okamžitě se rozhodl zasvětit celý život kázání evangelia. Na samém počátku své služby se setkal s Watchmanem Neem, věhlasným kazatelem, učitelem a spisovatelem, kterého Pán velmi účinně používal v Číně. Když poznal hloubku a svěžest Boží přítomnosti v učení Watchmana Neeho, ihned se vydal ve své práci v jeho šlépějích a bez váhání se pod jeho vedením věnoval společnému dílu. Witness Lee byl v Číně znám svým neúnavným cestováním a úsilím uvést do praxe vizi, kterou měl Watchman Nee pro místní církve vzniklé po celé zemi z jejich kázání. Počínaje rokem 1934 Watchman Nee svěřil Witnessi Leemu vedení své publikační činnosti v Šanghajském evangelijním nakladatelství.

Těsně před komunistickým převratem v roce 1949 Watchman Nee poslal Witnesse Leeho a další, kteří s ním v Číně spolupracovali, na Tchaj-wan, aby zajistil, že to, co jim Pán svěřil, nepropadne zkáze. Watchman Nee pověřil Witnesse Leeho, aby pokračoval v dosavadní publikační činnosti v cizině. Tak vzniklo nakladatelství Taiwan Gospel Book Room. Od toho momentu je Taiwan Gospel Book Room všeobecně uznávaným nakladatelstvím děl Watchmana Neeho mimo Čínu. Brzy se projevilo Pánovo hojné požehnání. Z pouhých 350 věřících právě uprchnuvších z pevninské Číny narostly místní církve během pěti let na 20 000 členů.

Roku 1962 se Witness Lee cítil veden Pánem, aby odešel do Spojených států. V prosinci téhož roku začal sloužit v Los Angeles. Za třicet pět let služby ve Spojených státech neúnavně sloužil na setkáních během týdne i víkendových konferencích a přednesl několik tisíc kázání. Svou poslední konferenci vedl v únoru 1997 ve věku devadesáti jednoho roku.9. června 1997 odešel ke svému Pánu, kterého miloval a jemuž sloužil.

Witness Lee po sobě zanechal bohatý výklad biblické pravdy. Jeho hlavní dílo, Studium života v Bibli, obsahuje přes 25 000 stran komentářů ke všem knihám bible zpracovaných z hlediska potěšení a prožívání Božího života věřícími v Kristu skrze Ducha. Sebrané dílo Witnesse Leeho dále zahrnuje více než sto třicet svazků (více než 75 000 stran) zachycujících jeho službu od roku 1932 do roku 1997. Pod vedením Witnesse Leeho byla do angličtiny přeložena celá Bible pod názvem Recovery Version a on sám byl šéfredaktorem nového překladu Nového zákona do čínštiny. V současnosti je tento překlad dostupný ve více než 25 jazykových verzích. Witness Lee tento překlad opatřil rozsáhlými poznámkami, výklady a u duchovních témat systémem odkazů. Ve Spojených státech a v Evropě je možno poslouchat jeho kázání na křesťanských rozhlasových stanicích. V roce 1965 Witness Lee založil neziskovou společnost Living Stream Ministry se sídlem v Anaheimu v Kalifornii, která vydává službu Witnesse Leeho a Watchmana Neeho.

Služba Witnesse Leeho zdůrazňuje prožívání Krista jako života a praktickou jednotu věřících jako Těla Kristova. Zdůrazňováním důležitosti péče o obě tyto stránky vedl církve, které měl na starost, k růstu v křesťanském životě a působení. Byl neochvějně přesvědčen, že Božím cílem není úzkoprsé sektářství, ale univerzální Tělo Kristovo, a tuto vizi s ním přijali mnozí věřící. Postupem času se tito věřící začali scházet ne proto, aby se vydělovali jako denominace, ale aby se jednoduše shromažďovali jako církev v daném místě. Skrze službu Witnesse Leeho vznikly stovky místních církví po celém světě.