Praktické vyjádření církve

155 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 171
ISBN: 978-0-7363-8024-9

V minulé věčnosti Bůh naplánoval, že bude mít skupinu lidí, kteří jsou spolu sladěni jako souhrnné Tělo, souhrnná nádoba, do které bude moci vložit svůj božský život a přirozenost, a tak se mísit s vykoupeným lidstvím.
Tato nádoba je církev. Církev je Bohu tak drahá, milá a vzácná, protože je
věčnou touhou Božího srdce (Ef 3,10-11). Stejně jako potřebujeme živou zkušenost
s Kristem, potřebujeme také vstoupit do praktického vyjádření církve, které
ukazuje jednotu Těla Kristova v každém místě. Pouze tehdy můžeme vstoupit do
skutečnosti toho, co si Bůh předsevzal ve svém srdci.
V knize Praktické vyjádření církve Witness Lee mluví o církvi nejen z pohledu
Božího věčného záměru, jímž je církev vítězná a univerzální, ale také z pohledu
zakoušení a užívání Kristova bohatství ze strany věřících, které dává vznik místnímu
vyjádření církve, vyjádření, které ukazuje jednotu Těla Kristova a které s sebou přináší Bohem přikázané požehnání (Ž 133).