Studium života v Genesis – komplet 7. svazků

750 

Popis

Každá biblická kniha má svůj všeobecný nástin. Všeobecným nástinem Genesis je:
Bůh stvořil, Satan zkazil, člověk padl a Hospodin zaslíbil spasení.

Ačkoli kniha Genesis obsahuje 50 kapitol, je velmi prostá; dělí se na tři oddíly. Kapitoly 1 a 2 tvoří první oddíl, kapitoly 3-11 tvoří druhý oddíl a kapitoly 12-50 jsou třetí oddíl. Každý oddíl začíná jménem. Jména v prvním a třetím oddílu jsou nádherná, avšak nikoli jméno ve druhém oddílu. V prvním oddílu je jméno „Bůh“, ve druhém „had“ a ve třetím „Hospodin“. (V některých překladech je slovo „Hospodin“ překládáno jako „Pán“.) Bůh stvořil, had zkazil a Hospodin povolal.