Proroctví čtyř „sedmiček“ v Bibli

99 

Popis

Počet stran: 95

V této řadě poselství chceme studovat proroctví čtyř „sedmiček“ v Bibli. Chceme-li znát proroctví o skonání tohoto přítomného věku, musíme znát pravdu o těchto čtyřech „sedmičkách.“ Potřebujeme uvidět proroctví první „sedmičky,“ kterou je poslední sedmiletí tohoto věku, o němž se mluví jako o posledním týdnu ze sedmdesáti týdnů v Danielovi 9. Tři další „sedmičky“ jsou v knize Zjevení. Jedná se o sedm pečetí, sedm polnic a sedm misek. Zjevení můžeme považovat za knihu proroctví tvořenou těmito třemi „sedmičkami.“ První „sedmička“ v Danielovi 9 má spojitost se třemi „sedmičkami“ ve Zjevení. Proroctví těchto čtyř „sedmiček“ se týká Mesiáše (Krista), izraelského národa, novozákonních věřících a církve.