Strom života

140 

Není skladem

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 145
ISBN: 0-7363-1292-7

Když Bůh stvořil člověka, postavil jej před dva stromy: strom poznání dobrého a zlého a strom života. Varoval člověka, aby se vyhnul stromu poznání dobrého a zlého, a tím naznačil, že chce, aby člověk jedl ze stromu života, což znamená, že člověk má přijímat Boha jako své zaopatření životem. Adam si zvolil špatně a kvůli hříchu mu byl přístup ke stromu života znemožněn. Dokonce i dnes křesťané, kteří si vyprali roucha, aby měli přístup ke stromu života (Zj 22,14), často usilují spíše o dobré chování, než o přijímání Krista, prožívání Krista a vychutnávání Krista jako jejich zaopatření životem. V knize Strom života Witness Lee předkládá pohled z Božího srdce, který dnešní křesťané málo chápou a jen zřídka prožívat a vychutnávat Krista jako skutečnost stromu života a tak naplňovat jeho věčný  úmysl s člověkem.