Watchman Nee – Vizionář božského zjevení…

250 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 327
ISBN: 0-7363-1291-9

“Watchmana Nee považuji za jedinečný dar, který dala Hlava církve svému Tělu. … Plně si jej jakožto takového daru vážím. … Jsem Pánu více než vděčen, že jsem byl okamžitě po svém spasení uveden do tak užitečného vztahu s Watchmanem Nee a do nejtěsnějšího vztahu s ním při díle na Pánově obnově, při tolika událostech a po tak dlouhou dobu. Bude zapotřebí věčnosti, aby bylo možno ocenit pravdu zjevení o Kristu, církvi, duchu a životě, která jsem díky Watchmanu Nee poznal, vlévání života, které jsem od něj dostala věci týkající se díla a církve, které jsem se od něj naučil.” Witness Lee