Boží ekonomie

140 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 205
ISBN: 1-57593-806-5

V roce 1927 Watchman Nee vydal své klasické duchovní dílo o křesťanském růstu a vývoji nazvané Duchovní člověk. Nee v této knize předkládá zdánlivě jednoduchou biblickou pravdu o tom, že člověk má tři složky – ducha, duši a tělo, jako ústřední a nezbytné zjevení k tomu, aby věřící mohli růst a činit pokroky ve svém duchovním životě.

V knize Boží ekonomie Neeho nejbližší spolupracovník Witness Lee staví na tomto základě, aby odhalil ústřední zjevení Bible – že Bůh chce vložit sám sebe do člověka, aby měl své plné vyjádření v církvi. To je Boží plán, Boží ekonomie. V knize Boží ekonomie Lee jasně zjevuje působení Božské Trojice podle Boží ekonomie a předkládá věřícím praktické způsoby, jak spolupracovat s Bohem na naplnění Jeho věčného plánu. Krok za krokem Witness Lee ukazuje, jak se vypořádat s překážkami duchovního růstu, aby si Kristus mohl učinit domov v našich srdcích a my mohli být naplněni až do vší plnosti Boží.