Vítězný život

140 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 176
ISBN: 1-57593-881-2

Než vyšlo slavné klasické dílo Watchmana Nee, Normální křesťanský život, vydal autor soubor kázání o vítězném životě. Tato kázání jsou v mnoha směrech návodem, jak žít normálním křesťanským životem. Ti, kdo četli Normální křesťanský život, zjistí, že Vítězný život promlouvá stejně neotřele a jasně a s překvapivou originalitou. Vítězný život není výzvou k dosažení jakési mimořádné úrovně „duchovnosti“. Naopak vyzývá k normálnosti, k žití života, který je skryt s Kristem v Bohu. Tato výzva najde odezvu u hledajících věřících, kteří přes palčivé vědomí své slabosti cítí vnitřní touhu po vítězství. V knize Vítězný život vytyčuje Watchman Nee cestu pro ty, kteří „mají uši k slyšení“. Jako zkušený lékař nejdříve odkrývá problémy, které sužují hledající křesťany. Pomocí Božího slova otevřeně prozkoumává stav těch věřících, kteří prožívají prohry. Potom vyzývá k léčbě, když zjevuje vítězícího a vítězného Krista. Nakonec vede čtenáře k osobnímu, každodennímu prožívání Kristova vítězství. Vítězný život kypí pravdou, zní nadějí a přivádí čtenáře k novému odevzdání.