Studium života v Danielovi

150 

Popis

Tématem knihy Daniel je osud Izraele vydělený Bohem, obsah sedmdesáti týdnů (Da 9,24-27). Sedmdesát týdnů je osudem, který Bůh vydělil Izraeli.

Ústřední myšlenka Daniela je, že vládnutí nebes (4,23), které vykonává Bůh nebes (2,37.44) nad veškerou lidskou vládou na zemi, se hodí k Boží věčné ekonomii, aby Kristus ukončil staré stvoření pro vyklíčení nového stvoření, aby roztříštil a rozdrtil úhrn lidské vlády a aby ustanovil věčné Boží království.