Prožívání Krista jako života pro budování církve

140 

Popis

Prožitek každého křesťana by se měl soustředit na vychutnávání Krista jako života. Kristus přišel nejen pro naše vykoupení, ale i proto, abychom měli jeho život a měli ho hojnost. Celá Bible, od stromu života v Genesis 2 přes pramen žití v Žalmu 36 až k řece vody života ve Zjevení 22, představuje Krista jako náš podíl k našemu vychutnání. S veselím můžeme čerpat vodu z pramenů spásy! V knize Prožívání Krista jako života pro budování církve Witness Lee jasně ukazuje, jak je nutné, aby každý věřící prožíval a vychutnával Krista. Vnější změna chování či snaha o sebezdokonalení mohou přinést pouze dočasné výsledky, které se brzy vytratí. Teprve vnitřní působení živého Krista vyvolává pravý a trvalý duchovní růst. Výsledkem tohoto vnitřního působení života je též společné budování církve jako Božího vyjádření. V každé kapitole této knihy Witness Lee předkládá jednak jasnou vizi Krista, kterého můžeme vychutnávat, jednak mnoho praktických způsobů, jak máme vychutnávat a vyjadřovat Krista v církvi.