Poznání života

180 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 201
ISBN: 1-57593-807-3

Boží touhou a záměrem je získat plné, souhrnné vyjádření v člověku, který ponese Boží podobu, bude projevovat Boží slávu a disponovat Boží autoritou, aby mohl zvítězit nad Božím nepřítelem. Avšak velmi málo věřících si uvědomuje, že tato touha a záměr mohou být naplněny jedině skrze vlastní život Boha. Ještě méně věřících se božského života dotklo a zakusilo jej, jak nám to umožňuje Kristova smrt a vzkříšení. Přestože existuje mnoho hledající věřících, málo z nich nalézá cestu života. Omylem považují za život mnoho jiných věcí, například horlivost, poznání, moc nebo dary. V knize Poznání života osvětluje Witness Lee stezku vedoucí k životu. Začíná znovuzrozením, které je naším prvotním přijetím božského života, a pokračuje k poznání a žití podle vnitřního vnímání života. Kniha Poznání života je skvělým základem pravého prožitku Krista a užitečným úvodem k navazující knize Witness Lee, Zkušenost života.