Krystalizační studium v listu Římanům

250 

Popis

Počet stran: 283
ISBN: 978-0-7363-7828-4

List Římanům je kniha o Božím evangeliu. Celý tento list, od první kapitoly, která hovoří o osobě Ježíše Krista, Bohočlověka, a o Boží spravedlnosti, až po kapitolu šestnáctou, která hovoří o místních církvích jako o vyjádření Těla Kristova, je evangeliem, dobrou zprávou, radostnou zvěstí. Žádná jiná kniha nepředkládá Boží evangelium takovým plným způsobem.

V knize Krystalizace listu Římanům Witness Lee ukazuje, že ústředním bodem evangelia je Ježíš Kristus, Bohočlověk, že obsahem evangelia je dynamická Boží spása v její plnosti a že strukturou tohoto evangelia je Boží spravedlnost, Kristův život a víra věřících. Ústředním bodem, obsahem i strukturou evangelia je tedy jednoduše Kristus: On je zdrojem naší úplné spásy a On je také naší spravedlností, životem a vírou.