Janova opravná služba

130 

Kategorie:

Popis

Obsah:
1. Bůh se vt ělil, aby byl naším Vykupitelem a naším životem
2. Kristus se jako ztě lesnění Otce stal uvnitř přebývajícím Duchem skrze smrt a vzkříšení
3. Kristus a v ěřící se stali jedním organismem
4. Jednota v trojjediném Bohu a s trojjediným Bohem
5. Vyústění života – církev
6. Život je osoba, kterou můžeme žít
7. Společenství života
8. Naše vzájemné zůstávání s Bohem
9. Dosah pomazání
10. Náš duch narozený z Boha a Boží símě v něm
11. Služba životem tomu, kdo hřeší
12. Kristova nebeská služba v Boží správě
13. Kristovo nebeské kněžství vysluhované církvím za účelem vzniku vítězů (1)
14. Kristovo nebeské kněžství vysluhované církvím za účelem vzniku vítězů (2)
15. Kristova nebeská správa v Boží univerzální vládě
16. Kristova nebeská služba v udržování vítězení svatých
17. Kristova nebeská služba v zaopatřování Nového Jeruzaléma