Zkušenost života

299 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 358
ISBN: 0-7363-1903-4

Duchovní růst není věcí znalosti doktrín a biblických fakt, ale spočívá v poznání Krista. Abychom poznali Krista, musíme jej zažít jako hojnost života (Jan 10,10). Zároveň jej také musíme prožívat prakticky a ve vzrůstající míře. Musíme Pánu dovolit, aby nás provedl mnoha praktickými situacemi, jako jsou očištění minulosti, zasvěcení, odstranění hříchů, skoncování se světem, poslušnost učení o pomazání a poznání Boží vůle. V knize Zkušenost života vysvětluje Witness Lee tyto i mnohé další praktické principy, které mohou být vodítkem pro náš duchovní růst na správné cestě k hlubšímu poznání Krista. Kniha Zkušenost života, založená na staletích zkušeností a prožitků věřících i na autorově celoživotním následování Krista, je pokladem odkázaným všem věřícím pro náš společný růst a budování v Kristovo Tělo.