Zásadní zjevení života v Písmu

140 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 138
ISBN: 0-7363-0620-X

Mnozí křesťané vědí, že Kristus je Spasitel, ale Bible zjevuje jeden aspekt Krista, který je pro Boha mnohem důležitější a který přesto mnoha věřícím uniká. V knize Zásadní zjevení života v Písmu hovoří Witness Lee o ústřední biblické pravdě poznání a prožívání Krista jako života. Kromě toho, že kniha předkládá tuto pravdu, nabízí mnoho praktických příkladů toho, jak můžeme užívat Krista jako náš život. Ještě dříve než vstoupil hřích do Božího stvoření hovoří svaté Písmo o Boží touze vložit sám sebe do člověka a stát se pro něj životem. Boží touhou je, aby jej člověk na zemi vyjadřoval a reprezentoval, a Kristovo vykoupení znovu otevírá člověku cestu, po které může postupovat k tomuto cíli skrze zakoušení a užívání Krista jako života. V celé Bibli se postupně odhaluje, že je možné prožívat Krista jako život. Starý zákon předkládá mnoho předobrazů Krista jako našeho zaopatření životem a Nový zákon jasně hovoří o věřících, kteří jsou spaseni v Jeho životě skrze Ducha života. Skrze životadárného Ducha jsou věřící obnovováni, posvěcováni, pomazáváni, posilováni a nakonec budováni v Tělo Kristovo jako Jeho souhrnné vyjádření. Kéž všichni poznáme tuto zásadní pravdu!