Věčný Boží plán

100 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 55
ISBN: 0-7363-0618-8

Náš věčný Bůh má věčný plán a Jeho plán daleko převyšuje pouhé uspokojení našich individuálních nadějí a tužeb. Bůh má svou vlastní touhu svůj cíl: Nebude spokojen, dokud nebude z vesmíru odstraněna sebemenší stopa vzpoury a dokud nebude všechno podřízeno Kristu. Při naplňování věčného Božího plánu hraje zásadní roli církev. Dnes, více než dříve, se církev nachází uprostřed vesmírného boje mezi Bohem a Jeho nepřítelem Satanem. Tento boj začal Satanovou vzpourou, pokračoval tím, že Satan zkazil člověka, a trvá i dnes, kdy církev vyvíjí úsilí prožívat a uplatňovat účinnost Kristovy smrti na kříži. Úkol porazit Satana nyní spočívá na církvi, neboť církev musí den co den usilovat skrze zjevení a modlitbu o prosazení Božího zájmu na zemi a odmítnout sebemenší náznak Satanova vlivu.

V knize Věčný Boží plán odhaluje Watchman Nee jedinečné postavení člověka a výsadní postavení církve při naplňování věčného Božího plánu. Ve stručných, avšak poučných poselstvích vysvětluje, jak se Bůh rozhodl jednat skrze člověka obecně a zvláště pak skrze církev, aby naplnil svou touhu podřídit vše Kristu. Kéž se naplnění Božího plánu stane cílem, který by sdílel každý, kdo se hlásí k Pánovu jménu!