Služba Božího Slova

250 

Kategorie:

Popis

Počet stran: 321
ISBN: 0-7363-0621-8

Nejdůležitějším Božím dílem na zemi je promlouvání Božího slova skrze člověka. Ve Starém zákoně bylo Boží slovo pronášeno skrze službu proroků a v Novém zákoně bylo pronášeno skrze službu Pána Ježíše a později skrze apoštoly.
Přestože se Bohu líbí, když mluvíme Jeho slovo, největším měřítkem naší užitečnosti jakožto služebníků slova není míra našeho biblického poznání, ba ani schopnost výmluvně překládat pravdu; je to naopak míra, do jaké se Pán důkladně vypořádal s našimi pocity, myšlenkami, názory a charakterovými rysy. Abychom byli služebníky Božího Slova, musíme nejprve dovolit Pánu, aby zformoval a vytvaroval naše nitro skrze vnitřní působení a výchovu Ducha Svatého. Kniha Služba Božího Slova obsahuje řadu kázání, které Watchman Nee přednesl
v letech 1948 a 1949 po více než třiceti letech služby. Tato kázání jsou hluboká, pronikavá, osobní a plná světla. Zjevují hloubku autorovi zkušenosti i naší velkou potřebu otevřenosti vnitřnímu působení Ducha Svatého.