Slavná církev

140 

Kategorie: ,

Popis

Počet stran: 146
ISBN: 1-57593-925-8

Bůh pohlíží na církev, vykoupené věřící, z nebeské perspektivy. Vůbec ji nevidí jako přemoženou mocí hříchu ani jednotlivými hříchy, ale vidí ji jako vítězný a slavný Kristův protějšek plně vyjadřující toho, který je nejvyšším naplněním. V knize Slavná církev se Watchman Nee věnuje čtyřem významným biblickým obrazům církve: Evě v 1. knize Mojžíšově, manželce v listu Efezským 5, ženě ve Zjevení 12 a Nevěstě ve Zjevení 21 a 22. Na každém z těchto případů Watchman Nee ukazuje vznešené poslání církve, kterým je plnit věčný Boží záměr. Tento nový a svěží překlad Slavné církve je doplněn nedávno objevenými rukopisnými poznámkami a tak je tato kniha nejucelenějším záznamem kázání, jež Watchman Nee přednesl od podzimu 1939 do podzimu 1942. V příloze je uvedena význam-ná část poznámek, které dosud nebyly publikovány.