Jak poznávat Bibli

Popis

Počet stran: 70
ISBN: 978-1-5360-1726-7

Tuto knihu tvoří poselství o studiu Bible, která přednesl bratr Witness Lee v Tchaj-peji na Tchaj-wanu od 5. října 1959 do 22. ledna 1960.

Obsah:
1. Co je Bible?
2. Dokončení Bible
3. Překlad Bible
4. Téma, ústřední myšlenka a oddíly Bible
5. Principy výkladu Bible