Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův

140 

Kategorie:

Popis

Počet stran: 167
ISBN: 1-57593-924-X

Život křesťana je založen na neměnných Božích zaslíbeních, radosti z toho, co pro nás Bůh připravil v Kristu a na proměně, která je výsledkem láskyplného vedení Ducha svatého. V knize Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův Watchman Nee používá zkušenosti a život starozákonních patriarchů jako alegorie plné křesťanské zkušenosti. Od momentu, kdy vírou reagujeme na Boží zaslíbení, až do chvíle, kdy se skutečně stáváme Božími syny, musíme projít stejnými zážitky jako Abraham, Izák a Jákob. Stejně jako Abraham jsme dostali zaslíbení Božího dědictví. Stejně jako Izák se můžeme radovat z toho, co pro nás Bůh připravil ve svém Synu. Stejně jako Jákob musíme prožít ukázňování Duchem Svatým k růstu a proměně.