Abraham, povolaný Bohem

299 

Popis

Počet stran: 336
ISBN: 0-7363-0730-3

Abraham byl stejný jako jsme my dnes. Ani ve snu jej nenapadlo, že Bůh jej mohl povolat. Když ještě se svými příbuznými v Kaldejsku uctíval jiné bohy, ukázal se mu Bůh slávy. Toto zjevení bylo velmi přitažlivé a dodalo mu
sil vyjít z padlého prostředí, z nějž pocházel, a přijmout Boží povolání.

Přestože Abraham odpověděl na Boží povolání, neučinil tak okamžitě ani s rozhodností. Učil se žít vírou, avšak nevyhnul se při tom vážným pádům. Následoval Boha způsobem ne nepodobným našemu. Nakonec byl doveden až k poznání milosti pro naplnění Božího záměru.

V pozoruhodném komentáři k Abrahamovu životu podle knihy Genesis líčí Witness Lee Abrahama jako pravého člověka, podobného nám, padlého, ale povolaného Bohem. Stejně jako on jsme i my spatřili “slávu Boží v tváři Ježíše Krista” a byli jsme přitaženi, abychom jej následovali. Jako on se i my musíme ve zkouškách a pádech učit víře, abychom mohli přijmout Boží zaslíbení a požehnání. Kniha Abraham, povolaný Bohem z cyklu Studie života v Genesis překládá jedinečný a živý pohled
na otce naší víry.